حرف ساده

 

 

عشق حرف ساده ایست

 

نه ادعایی بزرگ,

 

دلتنگی عمیق ایست.

 

گاهی سیاهی دردناک دور چشمان من میشود

 

گاهی هم خورشید سوزناک پشت ابروهای تو!!

 

 

وقتی شهریور تمام بهانه ی من برای با تو بودن است

 

چقدر زندگی ساده میشود...

 

و من حس میکنم

 

فانوس

 

به تمام خانه های جهان بازگشته است.

 

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
nahid

خیلی دوستش میدارم........................

sun shine

One day love and friendship met Love asked, "why do you exist when i already exist?" Friendship smiled and said, "to put a smile where you leave tears." [لبخند]