# پنجره

در مه...   اینجا در کنار فاصله   در کنار پنجره پر گله   در میان مه   من ایستاده ام...   اینجا در کنار دلواپسی   هم قطار با کوچه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 4 بازدید