# پاییز

تصور عجیبی ست,       تصویر پاییز بدون تو!      بیخود نیست که جایش را به زمستان داد...     تقویم خسته  شده مثل شب های من ,     و پهنای روزهایم ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 3 بازدید
مانند روز قبل         امروز هم پاییز است,مانند روز قبل!     اما...     دستانم میلرزد..     این شهر میلرزد,     در کنار میز صبحانه    بهت عجیبیست!!     به گمانم دیشب تو آمده ای,     و ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 2 بازدید
 تولد  یک پاییز!     میبینی...    در شب تولدم هیچ ماهی کامل نشد.!     باران ایوانی را دیوانه نکرد,     و تو با خونسردی زیبایت,       باز هم مرا به ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 0 بازدید