# عمر_تلف
عمر تلف...   می دانم آری   سالی گذشته اس   شاید هم سال ها   از آخرین لبخند ها   از اولین شکست ها   از آخرین عشق ها!!    می دانم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید