# شب

تصور عجیبی ست,       تصویر پاییز بدون تو!      بیخود نیست که جایش را به زمستان داد...     تقویم خسته  شده مثل شب های من ,     و پهنای روزهایم ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 3 بازدید
 تولد  یک پاییز!     میبینی...    در شب تولدم هیچ ماهی کامل نشد.!     باران ایوانی را دیوانه نکرد,     و تو با خونسردی زیبایت,       باز هم مرا به ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 0 بازدید
در مه...   اینجا در کنار فاصله   در کنار پنجره پر گله   در میان مه   من ایستاده ام...   اینجا در کنار دلواپسی   هم قطار با کوچه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 4 بازدید
خیانت...   ِِِخیانت یک جرم است.. جرمی بزرگ. اول خیانت به خود و از آن بدتر به دیگران!!! خیانت به ارزش های یک زن خیانت به باران ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 2 بازدید