# خیانت
خیانت...   ِِِخیانت یک جرم است.. جرمی بزرگ. اول خیانت به خود و از آن بدتر به دیگران!!! خیانت به ارزش های یک زن خیانت به باران ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید