# بهار
به گنجشک های این خانه   که عادت کرده اند به خرده های نان   و درشتی غم هایم   فرصتی بده!   برای ترانه شدن...       فرصت بده تا ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 18 بازدید