تقدیم به مریم کوچولو

 

دندان های شیری مریم ,

 

همان المای هاییست که هنوزها کشف نشده!!

 

و چال گونه اش,

 

عمیق همه ی اقیانوس ها را به سخره میگیرد...

/ 0 نظر / 6 بازدید