"میم"  مالکیت را هرشب

 

می چسبانم به نام زیبایت

 

تا به خاطر داشته باشم

 

روزی

 

مال من بودی ...

/ 1 نظر / 16 بازدید
...

هیچ چیزتوبرای من نبود تنهاکلام آخرت رابرای من گزاشتی "خداحافظ"