تمام شد

تو در من ته نشین شدی

دریا برای همیشه آرام شد

رام شد

...

/ 2 نظر / 13 بازدید
ناهید

کسي چه مي داند من امروز چند بار فرو ريختم چند بار دلتنگ شدم از ديدن کسي که فقط پيراهنش شبيه تو بود گاهي اوقات حسرت تکرار يک لحظه ديوانه کننده ترين حس دنياست ژوآن هرييس