به خاطر نمی آورم

 

که چطور

 

که چگونه

 

دوستت داشته ام ..!

 

انگار 

 

از بودنت

 

قرن ها می گذرد!

 

انگار

 

روزهایم را باد برده است ...

 

که تو می روی

 

و این کوچه ی لعنتی تمام نمی شود

 

که تو می روی

 

و خواب هایم دیگر خواب نمی شود

 

که تو می روی ...

 

 

 و من

 

به یاد ندارم دیگر

 

چشم هایت چقدر زیبا بودند ...

 

ح.قادری

/ 6 نظر / 12 بازدید
ناهید

تو هم به من فکر می کنی؟ همانقدر که من به تو ... " ریچارد براتیگان "

ناهید

هرچقدر بگوییم مردها فلان زن ها فلان تنهایی خوب است دنیا زشت است آخرش روزی قلبت برای کسی تندتر می زند ... " چارلز بوکوفسکی "

...

من هنوزبه یاددارم شیرینی روزهایمان را تلخی انتظاررا باهم قورت دهیم